Hoàn thành dự án điện mặt trời cho gia đình tại quận 10, TPHCM