1. Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Website này được Công ty TNHH Giải Pháp Địa Cầu Xanh quản lý. Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi.Các thông tin này có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

  • Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ khi khách hàng có yêu cầu
    Sử dụng để xác nhận đặt hàng khi khách có nhu cầu mua bất kỳ sp nào trên website.
  • Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website
  • Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email.
  • Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời khách hàng bằng email, điện thoại khi khách hàng thắc mắc

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng sẽ chỉ được Địa Cầu Xanh sử dụng trong nội bộ công ty, không chia sẻ cho bất kì ai khác nếu chưa được sự đồng ý của khách hàng

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Địa Cầu Xanh.
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về các sản phẩm mới nhất trên Website của chúng tôi.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Địa Cầu Xanh.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

Các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng trong công ty Địa Cầu Xanh sẽ tiếp cận trực tiếp với thông tin khách hàng. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác, trừ trường hợp có yêu cầu từ chính quyền và các cơ quan pháp luật.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Giải Pháp Địa Cầu Xanh, 14/5P ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Email: giaiphapdiacauxanh@gmail.com
Số điện thoại: 0929 093 198
Website: diacauxanh.vn

7. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống website của Địa Cầu Xanh

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng bàng cách:

Tới trực tiếp tại địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Giải Pháp Địa Cầu Xanh tại địa chỉ: 14/5P ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Gửi email: giaiphapdiacauxanh@gmail.com
Gọi điện thoại: 0929 093 198